Váš prohlížeč nepodporuje soubory typu Flash uvedené v této prezentaci.

Pro správné zobrazení prezentace je nutné nainstalovat nejnovější verzi Flash pluginu pro Váš prohlížeč. Tento plugin naleznete na domovské stránce společnosti Macromedia. Zde následujte instrukce pro stažení a instalování. Jde o velice důvěryhodný zdroj, proto se nemusíte bát tento plugin nainstalovat.

Naše služby

Prodej a nákup nemovitostí

V této službě jsme schopni zajistit Vám kompletní servis a to od zrození Vaší myšlenky zrealizovat prodej či nákup nemovitosti, až po její předání včetně dokladů s nabytím právní moci na příslušném KÚ.

 •  sepsání dotazníku a obstarání požadované nemovitosti
 • návrh na sepsání smlouvy o prodeji Vaši nemovitosti
 • vyhledání zájemců o Vaši nemovitost včetně zajištění prohlídek
 • vyhotovení předávacích protokolů a zajištění právní ochrany
 • garance za úhradu daně z prodeje nemovitého majetku
 • zajištění převodu vlastnických práv na příslušném KÚ
 • zajištění převodu členských práv v případě dr. bytů
 
Znalecké posudky

V naší republice existují dvě komory pro vyhotovení úředně ověřených znaleckých posudků týkajících se stanovení hodnoty nemovitého majetku. Naše společnost spolupracuje s oběma. Není tedy možné, aby námi vyhotovené znalecké posudky byly někým neuznány.

 • znalecké posudky pro účely banky a úvěrování
 • znalecké posudky pro účely stanovení daně z prodeje nemovitého majetku
 • znalecké posudky pro stanovení tzv. hodnot budoucích při rekonstrukcích
 • znalecké posudky pro účely rozdělení majetku
 
Rekonstrukce objektů

Umožňuje klientům upravit stávající bydlení odpovídajícímu standardu dnešní doby, přičemž po poradě s architektem vznikají velice atraktivní prostory, které není možno aplikovat v případě novostavby. S ohledem na činnosti zajišťující z naší strany financování těchto projektů je možné docílit i velice příznivých cen týkajících se celkových rekonstrukcí.

Úklidové práce

 • kompletní čištění objektů
 • deratizace
 • výmalba a drobná oprava omítek
 
Finanční poradenství

Finanční poradenství je služba, kterou je nejlépe začít. Ta Vám totiž odhalí do detailu Vaše konkrétní možnosti v otázkách spojených s Vašimi záměry a Vám se tak otevře obzor nevídaných možností, na které by jste si původně netroufali ani pomyslet. 

 • vyhotovení rodinného rozpočtu
 • nabídka refinancování Vašich stávajících pohledávek
 • nabídka z několika typů hypoték a bezúčelových půjček
 • vytvoření kombinací několika produktů tak, aby Vaše záměry bylo možno realizovat s ohledem na Vaše finanční možnosti
 • přehled daňově odčitatelných položek plynoucích z Vašich plánovaných půjček
 • přehled možných zisků získaných při dodržení námi navržených produktů financování
 
Zajištění hypotéčních úvěrů

Zajištění hypotéčních úvěrů znamená pro klienta obrovskou úsporu času a nervů. V praxi to znamená, že je oproštěn v maximálně možné míře od různých dotazů a úkolování ze strany peněžního ústavu. Tím nechceme říct, že by peněžní ústavy klientům záměrně komplikovaly situaci, ale to, že jsou do jisté míry svázány metodikou schválenou pro vlastní úvěry, což může pro člověka neznalého těchto postupů znamenat nepřekonatelný problém.

 • vyhotovení znaleckých posudků
 • refinancování stávajících pohledávek
 • odborná pomoc při zpracování účetnictví
 • jednání s orgány státní správy - finanční úřad, SSZ, ZP, KÚ, atd.
 • kompletace požadovaných dokumentů
 • zpracování žádosti o úvěr
 
Bezúčelové půjčky do 7 dnů

Tato služba byla naší společností zřízena převážně pro klientelu, která nespadá do žádné z kategorií, kde by klient mohl využívat různých bonusů z nabídek peněžních ústavů. Na druhé straně, ale umožňuje klientům, kteří ku příkladu nejsou schopni prokázat dostatečný příjem nebo jsou ve věku, který jim brání žádat o úvěr, určitou možnost získání finančních prostředků. Tato služba má omezené možnosti a je poskytovaná vždy v přímé vazbě na zástavu nemovitého majetku.

 • sepsání žádosti o půjčku
 • vyhotovení veškerých právních dokumentů
 •  jednání s orgány státní správy
 • výplata peněz v hotovosti
 • případná úhrada exekuce 

Doklady potřebné k získání této půjčky:

 • 2 doklady totožnosti
 • nabývací titul k zastavované nemovitosti (byt v os. vl., RD)
 • list vlastnictví + snímek z KÚ
 • foto zastavovaného majetku (interiér, exteriér)
 
Životně kapitálové pojištění

Tuto službu naše společnost zajišťuje prostřednictvím několika makléřských skupin a to největších v Evropě. Je tedy těžké v několika větách blížeji specifikovat tuto oblast. V každém případě se ale jedná o jednu z nejkvalitnějších služeb, která má obrovský význam pro naše klienty a ve své podstatě zajišťuje komfort, což znamená, že není pro každého.

 • vyhotovení nabídek ŽKP
 • ukázka možností zhodnocování finančních prostředků
 • nabídka přehledu životních jistot
 • zajištění úvěrových prostředků
 • přehled daňových výhod
 • uzavření smluv ŽKP + kompletní servis po celou dobu trvání ŽKP
 
Zajištění právních služeb

Zajištění právních služeb považujeme v naší společnosti za samozřejmost, i když to pro klienta znamená především jeho ochranu.

 • zpracování veškerých dokumentů potřebných k realizaci plánovaného obchodu
 • ověřování podpisů a pravost dokumentů
 • vyhotovení právních dokumentů – kupní smlouvy, darovací listiny, prohlášení vlastníků, majetková vyrovnání, atd.
 • zastupování v různých sporech, exekucích, atd.
 

Výstavba rodinných domů z vlastní produkce

V rámci stavební činnosti naši společnosti zajišťujeme výstavbu rodinných domů z vlastní produkce, kompletní i částečné rekonstrukce a veškeré stavební a řemeslnické práce. Tyto služby provádíme více jak 10 let a za tuto dobu jsme zrealizovali mnoho zakázek, kde jsme získali bohaté zkušenosti a naučili se vážit si svých zákazníků a to bez ohledu na velikost zakázky. Jako referenční složku nabízíme namátkový výběr z fotodokumentace námi realizovaných staveb. 

 • poradenská činnost s architektem (výběr pozemku, návrh pohledů na dům, návrh interiéru a zahradních úprav)
 • projektová činnost (počínaje studiemi až po prováděcí projektovou dokumentaci)
 • zajištění a nákup stavební parcely
 • zajištění územního rozhodnutí
 • zajištění stavebního povolení
 • realizace HSV,PSV, nebo stavby tzv. na klíč
 • předání stavby + kolaudace
 • garance pozáručních oprav

 Kontaktní informace

HYPO REALITY
nám.14.října 1307/2
150 00 Praha 5-Smíchov

gsm: +420 724 327 030
gsm: +420 724 857 627
e-mail: info@hyporeality.cz
e-mail: jan.kovac@hyporeality.cz